Home/ตรายางปั๊มพลาสติกและวัสดุผิวมัน

ตรายางปั๊มพลาสติกและวัสดุผิวมัน

น้ำหมึกแห้งเร็วเชื้อโซลเว้นท์
สำหรับใช้กับตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก
และด้ามธรรมดา

เมื่อต้องการเลือกน้ำหมึกสำหรับแต่วัสดุที่จะประทับลงไป ท่านไม่สามารถใช้น้ำหมึกอะไรก็ได้ ตรายางแต่ละ
แบบใช้กับน้ำหมึกโดยเฉพาะซึ่งติดได้ดีบนวัสดุที่ต้องการประทับลงไป เรามีน้ำหมึกเชื้อโซลเว้นท์ชนิดแห้งเร็ว
สามารถประทับลงบนวัสดุเช่น พลาสติก แก้ว เซรามิค โลหะ ผ้า และวัสดุผิวมัน ที่ใช้กับ
ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก และ ด้ามธรรมดา คุณภาพสูงระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ