มาทำความรู้จักตรายางสำเร็จรูปกันเถอะ

ตรายางสำเร็จรูปนั้นมีราคาถูก ผู้ผลิตจะมีการออกแบบและสั่งทำเพียงครั้งเดียวแล้วเริ่มจำหน่ายออกสู่ตลาด สามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก เหมาะสำหรับเอกสารที่ไม่ได้เป็นทางการแต่ต้องการการถูกรับรอง เช่น ใบเสร็จร้านขายของ, ใช้สำหรับอนุมัติคนเข้าสำนักงาน, ประทับตราใช้งานลานจอดรถ เป็นต้น มีข้อความที่จำกัดและเป็นนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานทั่วๆไป [...]