ประโยชน์ของการใช้ตรายางแบบกำหนดเอง

สร้างเอกลักษณ์และความประทับใจให้กับแบรนด์ การใช้ตรายางเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร คุณช่วยให้มั่นใจถึงความประทับใจในแบรนด์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับสินค้า เอกสาร และวัสดุต่างๆ วิธีนี้สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจ ลดอัตราการคืนสินค้า และประหยัดเวลา ลดการสิ้นเปลืองกระดาษ การใช้ตรายางเพื่อเซ็นเอกสารแทนปากกาสามารถช่วยลดการสิ้นเปลืองกระดาษโดยการใช้กระดาษน้อยลงสำหรับลายเซ็น [...]

2023-01-25T16:22:02+07:00

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสั่งซื้อตรายางแบบกำหนดเอง

- ฉันสามารถเปลี่ยนการออกแบบตรายางหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้หรือไม่? คำตอบ ได้ เมื่อคุณได้รับตรายางแล้ว คุณสามารถแก้ไขการออกแบบหรือข้อความ หรือสั่งการออกแบบใหม่ด้วยรูปภาพ แบบอักษร และสีต่างๆได้ - [...]

2023-01-25T09:11:35+07:00
Go to Top