🌿 ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับตรายาง 🌱

🌸 ต่อไปนี้เป็นแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ตรายางเพื่อนำความงามของธรรมชาติมาสู่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ: 1️⃣ ภาพพิมพ์ใบไม้: รวบรวมใบไม้ที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน จุ่มลงในน้ำหมึก กดเบาๆลงบนกระดาษของคุณ ใช้แรงกดอย่างสม่ำเสมอก็จะเผยให้เห็นลวดลายของใบไม้ที่สวยงาม ทดลองกับใบไม้ประเภทต่างๆ [...]

2023-05-30T11:55:22+07:00

ผลกระทบของสีหมึกต่อความชัดเจนของข้อความที่ประทับ

🌷 เมื่อพูดถึงการปั๊มตรายางข้อความบนเอกสารหรือพื้นผิว สีหมึกที่ใช้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความชัดเจนของข้อความที่ประทับ ความชัดเจนของข้อความหมายถึงความง่ายในการอ่านและทำความเข้าใจข้อความ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น สีของหมึก ขนาดฟอนต์ และพื้นผิวที่ข้อความถูกประทับ   [...]

2023-04-17T14:55:47+07:00

วิธีการใช้ปริมาณหมึกให้เหมาะสมกับตรายางของคุณ

การใช้น้ำหมึกในปริมาณที่ถูกต้องสำหรับตรายางของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้ปั๊มได้ชัดเจนและสม่ำเสมอ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีการใช้ปริมาณหมึกที่ถูกต้องสำหรับตรายางของคุณ: เริ่มใช้หมึกในปริมาณน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มตามต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหมึกกระจายอย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิวตรายางหรือไม่ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง ทดสอบตรายางบนเศษกระดาษก่อนนำไปใช้กับเอกสารหรือวัสดุสำคัญ หากปั๊มตรายางไม่ชัด ให้ลองใช้หมึกมากขึ้น [...]

2023-01-26T16:14:15+07:00
Go to Top