Trodat-TR-9425BK Trodat Mobile Printy Text Stamps

367.00 ฿

Trodat-TR-9425BK Trodat Mobile Printy Text Stamps
Trodat-TR-9425BK Self-Inking Rubber Stamp
Product Colour: Black
Impression Shape: Square or Round
Impression Size: 25 x 25 mm
Max Line: 4

ราคารวม :

Description

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat แบบพกพา จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน ติดตัวไปได้ทุกที่
ทั้งยังมีมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ปลอดภัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องใช้งาน

Go to Top