Home/Business Card

Business Card

Business Card

นามบัตรและบัตรสมาชิกที่ใช้สำหรับทำการสะสมแต้มเพื่อรับรางวัลนั้นมีลักษณะคล้ายกัน นามบัตรจะพิมพ์
ข้อมูลของเจ้าของบัตรลงไป ส่วน บัตรสมาชิกนั้นจะพิมพ์ข้อมูลของสมาชิกและผู้ออกบัตรไว้ด้านหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งอาจจะพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับบันทึกจำนวนครั้งในการใช้บริการ อาจจะเป็นขนาด 5.5ซม. X 9.0ซม.
หรือเป็นขนาด 11.0ซม. X 9.0ซม. แล้วพับครึ่งก็ได้

All listed Items Are Best Price At 30% Off Retail!

18 items found