Home/นามบัตร

นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสมแต้ม

นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสมแต้ม
พิมพ์ระบบออฟเซทสี่สี

นามบัตรและบัตรสมาชิกที่ใช้สำหรับทำการสะสมแต้มเพื่อรับรางวัลนั้นมีลักษณะคล้ายกัน นามบัตรจะพิมพ์
ข้อมูลของเจ้าของบัตรลงไป ส่วน บัตรสมาชิกนั้นจะพิมพ์ข้อมูลของสมาชิกและผู้ออกบัตรไว้ด้านหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งอาจจะพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับบันทึกจำนวนครั้งในการใช้บริการ อาจจะเป็นขนาด 5.5ซม. X 9.0ซม.
หรือเป็นขนาด 11.0ซม. X 9.0ซม. แล้วพับครึ่งก็ได้

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 18 รายการ

 • BC-4/0-100

  100.00 ฿

  BC-4/0-100 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีหน้าเดียว
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.
  จำนวนพิมพ์ 100 ใบ

 • BC-4/0-300

  270.00 ฿

  BC-4/0-100 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีหน้าเดียว
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.
  จำนวนพิมพ์ 300 ใบ

 • BC-4/0-500

  350.00 ฿

  BC-4/0-500 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีหน้าเดียว
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.
  จำนวนพิมพ์ 500 ใบ

 • BC-4/0-1000

  500.00 ฿

  BC-4/0-1000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีหน้าเดียว
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.
  จำนวนพิมพ์ 1,000 ใบ

 • BC-4/0-2000

  800.00 ฿

  BC-4/0-2000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีหน้าเดียว
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.
  จำนวนพิมพ์ 2,000 ใบ

 • BC-4/0-3000

  990.00 ฿

  BC-4/0-3000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีหน้าเดียว
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.
  จำนวนพิมพ์ 3,000 ใบ

 • BC-4/4-100

  150.00 ฿

  bc-4/4-100 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้า
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 100 ใบ

 • BC-4/4-300

  390.00 ฿

  BC-4/4-300 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้า
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 300 ใบ

 • BC-4/4-500

  575.00 ฿

  BC-4/4-500 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้า
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 500 ใบ

 • BC-4/4-1000

  1,000.00 ฿

  BC-4/4-1000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้า
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 1,000 ใบ

 • BC-4/4-2000

  1,900.00 ฿

  BC-4/4-2000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้า
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 2,000 ใบ

 • BC-4/4-3000

  2,700.00 ฿

  BC-4/4-3000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้า
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 55 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 3,000 ใบ

 • BCF-4/4-100

  400.00 ฿

  BCF-4/4-100 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 100 ใบ

 • BCF-4/4-300

  1,200.00 ฿

  BCF-4/4-300 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 300 ใบ

 • BCF-4/4-500

  2,000.00 ฿

  BCF-4/4-500 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 500 ใบ

 • BCF-4/4-1000

  3,100.00 ฿

  BCF-4/4-1000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 1,000 ใบ

 • BCF-4/4-2000

  3,700.00 ฿

  BCF-4/4-2000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 2,000 ใบ

 • BCF-4/4-3000

  5,500.00 ฿

  BCF-4/4-3000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกแบบพับครึ่ง
  นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
  กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

  จำนวนพิมพ์ 3000 ใบ