ในการใช้ตรายางสำหรับจ่าหน้าซอง คุณต้องมีอุปกรณ์เบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • ตรายาง
  • แป้นหมึกตรายาง
  • ซองจดหมาย
  • ปากกาหรือดินสอสำหรับเขียนที่อยู่

ในการเริ่มต้น นำตรายางกดลงบนแป้นหมึกตรายางให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหมึกครอบคลุมทั่วตรายางหรือยังจากนั้นวางตำแหน่งที่คุณต้องการปั๊มตรายางลงบนซองจดหมาย

หากคุณใช้ตรายางที่มีข้อความ เช่น ตรายางที่อยู่ผู้ส่ง คุณจะต้องเขียนที่อยู่ของผู้รับบนซองจดหมาย หากคุณใช้ตรายางที่มีการออกแบบ คุณสามารถปั๊มตรายางลงบนซองจดหมาย

เมื่อคุณปั๊มซองจดหมายเสร็จแล้ว ให้ปล่อยให้หมึกแห้งสักสองสามนาทีก่อนจัดการ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันรอยเปื้อนหรือรอยเปื้อน

การใช้ตรายางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเพิ่มเอกลักษณ์ส่วนบุคคลให้กับซองจดหมายของคุณ และอาจเป็นวิธีที่สนุกและสร้างสรรค์ในการจ่าหน้าซองจดหมายของคุณ

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000