ทีมงานตรายางหมึกในตัว บริษัท ต้นฉบับ จำกัด

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
คอมพิวเตอร์กราฟฟิคนิล, นิว, ลูกน้ำ, ปราง, วุฒิ
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิตนุ๊ก, ยุ, พีช
รับงานออนไลน์
รับงานออนไลน์น้องเล็ก, ปาล์ม, ตาล

ประกาศนียบัตร มาตรฐานการบริการของเรา

เทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์

CNC Machining Center
ชนิด High Precision 5 Axis

เครื่องฉายแสง Flash

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการยิงตรายาง

เลเซอร์เนมเพลท

การทำงานเครื่อง CNC ตอนกำลังแกะสลักทองเหลือง

การทำงานเครื่องฉายแสงแฟลชทำตรายางหมึกในตัว

วิธีการติดเข็มด้านหลังแผ่นอลูมินั่มป้ายชื่อ