Home/สินค้า/แป้นน้ำหมึกตรายาง

แป้นน้ำหมึกตรายาง

แป้นน้ำหมึกตรายาง

แป้นน้ำหมึกมีทั้งชนิดที่สามารถเติมน้ำหมึกเชื้อน้ำและโซลเว้นท์ เช่น แป้นน้ำหมึกตรา TRODAT และชนิดที่สามารถเติมน้ำหมึกชนิดแห้งเร็วเชื้อโซลเว้นท์โดยเฉพาะ คือ แป้นน้ำหมึกตรา TAT ซึ่งทั้งสองชนิดนั้น ใช้กับด้ามตรายางธรรมดาที่ใช้มือจับประทับ น้ำหมึกเชื้อน้ำนิยมใช้กับพื้นผิววัสดุที่มีความพรุน เช่น กระดาษชนิดต่างๆทำให้สามารถซึมซับน้ำหมึกได้ดี ส่วนน้ำหมึกแห้งเร็วเชื้อโซลเว้นท์นั้นนิยมใช้กับวัสดุที่ไม่มีรูพรุน เช่น เหล็ก, พลาสติก, เซรามิค, หนัง,แก้ว, ไม้, ยาง, ฟิล์ม,ถุงแช่แข็ง และ ผ้าลินิน