Home/สินค้า/น้ำหมึกตรายาง

น้ำหมึกสำหรับตรายางแบบต่างๆ

น้ำหมึกสำหรับตรายางแบบต่างๆ

ตรายางเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากชนิดหนึ่งที่อยู่ในมือเรา มันสามารถถูกใช้ทำงานหลากหลาย และสามารถประหยัดเวลาในการเขียนสิ่งเดียวซ้ำๆกัน ในขณะที่ตรายางถูกใช้ประทับหลายพันครั้ง ทำให้ต้องมีการเติมน้ำหมึกเข้าไปใหม่ สต็อกน้ำหมึกของเราสามารถกลับมาทำงานกับเครื่องมือในสำนักงานที่ท่านชื่นชอบได้โดยไม่เสียเวลา