เพราะตรายางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นเวลานาน ไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อย ๆ ขั้นตอนการออกแบบตรายางต่าง ๆ ที่ต้องใช้ จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ แต่ไม่ยากจนเกินไป แค่วางแผนตามขั้นตอนนี้ก็จะได้ตรายางพร้อมใช้งานได้ง่าย ๆ
.
1. เลือกรูปแบบคร่าว ๆ กำหนดการจัดวาง เพราะตรายางมีหลายรูปแบบ การแบ่งบรรทัด จัดวางโลโก้ให้ตรงตามต้องการเป็นขั้นแรกในการออกแบบตรายาง
.
2. กำหนดขนาด ฟอนต์ รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
.
3. ตรวจสอบข้อกำหนด ข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อให้ตรายางสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา