แม้ว่าตรายางจะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการในการใช้งาน และข้อจำกัดเหล่านี้แตกต่างกันออกไปตามประเภทของตรายางที่คุณใช้ เมื่อพูดถึงการใช้ตรายาง มีข้อจำกัดบางประการที่คุณควรทราบ ตัวอย่างเช่น มีหน่วยงานราชการและองค์กรบางแห่งที่คุณไม่สามารถใช้ตรายางได้ ต่อไปนี้จะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญบางประการเกี่ยวกับตรายาง

  • หากคุณต้องการใช้ตรายางกับหน่วยงานหรือองค์กรบางแห่ง คุณอาจต้องใช้ตรายางชนิดพิเศษ เช่น หากต้องการใช้ตรายางกับหน่วยงานของรัฐ คุณอาจต้องใช้ตรายางประเภทที่รัฐบาลรับรอง ในการทำสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย
  • ขึ้นอยู่กับประเภทของตรายางที่คุณใช้ อาจไม่อนุญาตให้ใช้ตรายางในสัญญาและเอกสารทางกฎหมายบางประเภท เช่น สัญญาบางฉบับมีข้อแม้ว่าห้ามใช้ตราประทับหรือตรายางใดๆ บนเอกสาร เป็นต้น

เมื่อใช้ตรายาง มีข้อจำกัดและข้อบังคับบางประการที่คุณควรทราบ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทตราประทับที่ถูกต้องสำหรับเอกสารของคุณ

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000