ตรายางโลโก้บริษัท สำคัญกว่าที่คิด เพราะการประทับตราของบริษัทลงบนเอกสารใด ๆ ก็ถือเป็นการรับรองว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ออกหรือรับรองโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัทจริง
ดังนั้นตรายางบริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในการยืนยันตัวตนในฐานะนิติบุคคลของบริษัทได้ เทียบได้กับลายเซ็นของตัวบริษัทนั่นเอง จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือแอบอ้างนามของบริษัท เพราะถ้าไม่มีตรายางก็ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นคนของบริษัทจริง

 

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000