• ตรายางเป็นอุปกรณ์ประดิษฐ์แบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก โดยจะมีลักษณ์เป็นการออกแบบลวดลายด้วยแม่พิมพ์ เลเซอร์ หรือหล่อด้วยโลหะ เพื่อให้ยางติดผนึกกับไม้หรือบล็อกอะคริลิกที่มีความแข็งแรง และใช้หมึกเพื่อกดทับลงบนเอกสารให้เกิดลวดลายของตรายางนั้นๆ
  • ในการทำธุรกรรมต่างๆจำเป็นต้องใช้ตรายางในการแสดงหรือยืนยันตัวตนต่อการทำเอกสารสำหรับทั้งทางราชการและเอกสารทางธุรกิจในการดำเนินธุรกรรมนั้นๆ เช่น การขอจดทะเบียนบริษัท, การรับรองจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือ การประทับตราบนเอกสารราชการในนามของบริษัท เป็นต้น
  • ตรายางมีความสะดวกสบายในการใช้งานและมีความเป็นทางการมากกว่าการใช้ลายเซ็นบุคคลเพื่อการอนุมัติงานต่างๆ และมีความสะดวกสบายต่อการพกพาเป็นอย่างมาก

 

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000