Home/ตรายางหมึกในตัวขนาดใหญ่

ตรายางหมึกในตัวขนาดใหญ่

ตรายางหมึกในตัวขนาดใหญ่

Flash Stamp

มี 6 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  43 x 80 มม.

  HA 4380 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 43 x 80 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด :8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  50 x 80 มม.

  TH 5080 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :50 x 80 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 9 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  60 x 90 มม.

  TH 6090 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :60 x 90 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 11 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  35 x 105 มม.

  TH 35105 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 35 x 105 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  80 x 105 มม.

  TH 80105ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :80 x 105 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 15 บรรทัด