เมื่อพูดถึงตรายางกับตราประทับ คนส่วนใหญ่มักมีความสับสนว่าระหว่างทั้งสองแตกต่างกันยังไง แม้ว่าทั้งสองอย่างจะใช้เพื่อสร้างจุดเด่นและเป็นอุปกรณ์สำนักงานเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญที่สามารถสังเกตได้ โดยทั่วไปตรายางจะทำจากไม้หรือพลาสติก และการออกแบบแกะสลัก ส่วนตราประทับมักจะทำมาจากโลหะเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการทำตราประทับขึ้นมาจากวัสดุอื่นๆด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการใช้งานตรายางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาหมึกลงบนพื้นผิว ซึ่งโดยจะป็นกระดาษ แก้ว พลาสติก ก็ได้ เพื่อจุดประสงค์ในการทิ้งรอยพิมพ์ไว้ สร้างความประทับใจให้กับเอกสาร และสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า ส่วนตราประทับนั้นจะใช้เพื่อทิ้งรอยนูนบนกระดาษ ฝังเป็นลายน้ำเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ตราประทับมักจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการมากกว่า เช่น การปิดผนึกเอกสาร และมีความเป็นทางการมากกว่าตรายาง

จากบทความข้างต้นเป็นวิธีสังเกตถึงความแตกต่างของตรายางและตราประทับ ถึงแม้ลักษณะการใช้งานจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จุดประสงค์ในการใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ตรายาง

 

ตราประทับ

ขอบคุณรูปภาพจาก: https://www.universal.org/en/bispo-macedo/a-seal-of-guarantee/

 

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000