ทุกวันนี้ ตรายางปรากฏให้เราเห็นได้โดยทั่วไป มีหลากหลายหน่วยงานใช้ตรายางเพื่อทำให้เอกสารดูเหมือนเป็นทางการหรือมีลักษณะพิเศษมากขึ้น เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ และหน่วยงานราชการต่างก็ใช้ตรายาง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

แล้วตรายางถือว่าเป็นลายเซ็นตามกฎหมายหรือไม่?

นี่เป็นคำถามที่หลายคนมักสงสัยกัน แต่ไม่มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทในการใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารที่เป็นทางการหรือเอกสารสำคัญๆ ตรายางจะถือว่าเป็นลายเซ็นทางกฎหมายบนเอกสารได้ก็ต่อเมื่อใช้ร่วมกับลายเซ็นจริงโดยที่ห้ามมีรอยลบ แก้ไข และเขียนย้ำ หรือเอกสารนั้นต้องมีบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานในการรับรองเอกสารด้วย อย่างไรก็ตาม หากใช้ตรายางเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ถือว่าเป็นลายเซ็นทางกฎหมายได้

 

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000