• สร้างเอกลักษณ์และความประทับใจให้กับแบรนด์
  • การใช้ตรายางเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร คุณช่วยให้มั่นใจถึงความประทับใจในแบรนด์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับสินค้า เอกสาร และวัสดุต่างๆ วิธีนี้สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจ ลดอัตราการคืนสินค้า และประหยัดเวลา
  • ลดการสิ้นเปลืองกระดาษ
  • การใช้ตรายางเพื่อเซ็นเอกสารแทนปากกาสามารถช่วยลดการสิ้นเปลืองกระดาษโดยการใช้กระดาษน้อยลงสำหรับลายเซ็น – ประหยัดเวลา
  • ตรายางสามารถช่วยประหยัดเวลาโดยลดความจำเป็นในการเขียนลายเซ็นบนเอกสารหรือจดหมายแต่ละฉบับ
  • ประหยัดเงิน
  • ตรายางเป็นอุปกรณ์ที่ไม่แพงในการเพิ่มความประทับใจในตราสินค้าแบบมืออาชีพและสอดคล้องกันในเอกสาร จดหมาย และวัสดุต่างๆ
  • ตรายางช่วยสร้างความประทับใจที่แท้จริงและสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้กับผู้รับหรือลูกค้า

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000