ตรายางเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ ทั่วโลก การศึกษาที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติพบว่าประเทศที่ใช้ตรายางมากที่สุดคืออินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากธุรกิจที่กว้างขวางและการดำเนินงานของระบบราชการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตรายางสำหรับเอกสารที่เป็นทางการ

อินเดียติดอันดับประเทศที่ใช้ตรายางมากที่สุด ตามมาด้วยญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร อาจเป็นเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าอินเดียมีประชากรจำนวนมากและโครงสร้างพื้นฐานของระบบราชการที่แข็งแกร่ง ทำให้การใช้ตรายางเป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมกันโดยทั่วไปในการยืนยันเอกสาร รองลงมาคือญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะใช้ตรายางมากเนื่องมาจากประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานและการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบราชการ ในขณะที่สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักรมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารที่สำคัญ มีการใช้ตรายางสำหรับเอกสารทางกฎหมาย สัญญา และเอกสารสำคัญอื่นๆ

 

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

📱 : 080 069 2509

💌 : E-mail : rubberstampglobe@gmail.com

📧 : Line : https://lin.ee/RTRkJRV

🌐 : เว็บไซต์ https://www.rubberstampglobe.com/

สามารถ In box เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจFacebook : โลกตรายาง – ตรายางหมึกในตัวจันทบุรี

ที่ตั้งร้านค้า: 39/49 ถนน ศรีจันทร์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000