คำอธิบาย

แป้นหมึกสามารถช่วยให้ท่านสามารถประหยัดทั้งเวลาและพลังงานที่เสียไปกับงานที่ต้องทำทุกวันทั้งที่บ้าน
และที่สำนักงาน การลงทุนกับแป้นหมึกที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะของน้ำหมึกที่ใช้เป็นการลงทุนที่
คุ้มค่าและยั่งยืนอยู่นานหลายปีประทับได้คมชัดหลายพันครั้ง แต่ในท้ายที่สุดท่านก็ต้องเปลี่ยนแป้นหมึก
อันใหม่อยู่ดีเมื่อถึงเวลา เรามีแป้นหมึก Trodat คุณภาพสูงไว้คอยให้ท่านได้เลือกใช้อยู่เสมอ