สติ๊กเกอร์พร้อมไดคัทเป็นดวงตามรูปทรง

ขนาดแผ่น = A3(16.50″ x 11.75″)
จำนวน 4 แผ่น