สติ๊กเกอร์พร้อมไดคัทเป็นดวงเล็กกว่า5, ใหญ่กว่า 3 ตร.ซม.

ขนาดแผ่น = A3(16.50″ x 11.75″)
จำนวน 4 แผ่น