Trodat-TR-4850 : วันที่ ไทย/อังกฤษ

350.00 ฿

Trodat-TR-4850 : วันที่ ไทย/อังกฤษ
Trodat-TR-4850 ตรายางหมึกในตัว 1 สี 24×4 มม
Trodat-TR-4850 ตรายางหมึกในตัว 2 สี 24×4 มม

สีด้ามตรายาง:
รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดพื้นที่ประทับ:
จำนวนบรรทัดสูงสุด:

ราคารวม :

คำอธิบาย

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat แบบวันที่,วันที่และข้อความ จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน
ทั้งยังมีมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ประหยัดเวลาทุกครั้งที่จำเป็นต้องใช้งาน

Go to Top