ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)Trodat

ตรายางประดิษฐ์อักษร

ตรายางหมึกในตัว Trodat

ตรายางประดิษฐ์อักษร

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat แบบประกอบมันขึ้นมาด้วยตนเอง จะทำให้ท่านนอกจากสนุกกับการประกอบมันขึ้นมา
แล้วท่านยังได้ใช้ตรายางที่มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ประหยัดเวลาด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 18 รายการ