ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)Trodat

วงกลม

ตรายางหมึกในตัว Trodat

วงกลม

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat พื้นที่ประทับรูปวงกลม จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน
มีอายุการใช้งานยาวนานและยังได้ภาพที่ประทับก็คมชัดอ่านง่ายแล้ว ท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 10 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  12 x 12 มม.

  Trodat-TR-4612

  260.00 ฿

  Trodat-TR-4912 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 12 x 12 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  19 x 19 มม.

  Trodat-TR-46019 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :19 x 19 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 25 มม.

  Trodat-TR-46025 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม
  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 25 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 30 มม.

  Trodat-TR-4630

  380.00 ฿

  Trodat-TR-4630 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 30 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 38 มม.

  Trodat-TR-4638

  454.00 ฿

  Trodat-TR-4638 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 38 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  Trodat-TR-4642

  500.00 ฿

  Trodat-TR-4642 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  45 x 45 มม.

  Trodat-TR-46045 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 45 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  45 x 45 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-5215

  1,430.00 ฿

  Trodat-TR-5215 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 45 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  50 x 50 มม.

  Trodat-TR-46050 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 50 x 50 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 9 บรรทัด