Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) TRODAT/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) Trodat สี่เหลี่ยมจตุรัส

ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)Trodat

สี่เหลี่ยมจตุรัส

ตรายางหมึกในตัว Trodat

สี่เหลี่ยมจตุรัส

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน
มีอายุการใช้งานยาวนานและยังได้ภาพที่ประทับก็คมชัดอ่านง่ายแล้ว ท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 5 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  12 x 12 มม.

  Trodat-TR-4921

  219.00 ฿

  Trodat-TR-4921 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 12 x 12 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  20x 20 มม.

  Trodat-TR-4922

  279.00 ฿

  Trodat-TR-4922 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 20x 20 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 25 มม.

  Trodat-TR-4933

  365.00 ฿

  Trodat-TR-4933 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 25 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 30 มม.

  Trodat-TR-4923

  399.00 ฿

  Trodat-TR-4923ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 30 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 40 มม.

  Trodat-TR-4924

  510.00 ฿

  Trodat-TR-4924 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด