Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) TRODAT/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) Trodat สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)Trodat

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตรายางหมึกในตัว Trodat

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat พื้นที่ประทับสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน
มีอายุการใช้งานยาวนานและยังได้ภาพที่ประทับก็คมชัดอ่านง่ายแล้ว ท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 40 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  9 x 26 มม.

  Trodat-TR-4910P2 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 9 x 26 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  14 x 38 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-4911P2 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 14 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  18 x 47 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-4912P2 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 18 x 47 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 58 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-4913P2 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 58 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  6 x 13 มม.

  Trodat-TR-4907

  219.00 ฿

  Trodat-TR-4907 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 6 x 13 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 1 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  7 x 15 มม.

  Trodat-TR-4908

  220.00 ฿

  Trodat-TR-4908 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 7 x 15 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 1 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  9 x 26 มม.

  Trodat-TR-4910

  207.00 ฿

  Trodat-TR-4910 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 9 x 26 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  14 x 38 มม.

  Trodat-TR-4911

  218.00 ฿

  Trodat-TR-4911 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 14 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  14 x 38 มม.

  Trodat-TR-4911/L ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 14 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  18 x 47 มม.

  Trodat-TR-4912

  265.00 ฿

  Trodat-TR-4912 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 18 x 47 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 58 มม.

  Trodat-TR-4913

  310.00 ฿

  Trodat-TR-4913 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 58 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  26 x 64 มม.

  Trodat-TR-4914

  359.00 ฿

  Trodat-TR-4914 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 26 x 64 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 70 มม.

  Trodat-TR-4915

  399.00 ฿

  Trodat-TR-4915 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 70 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 70 มม.

  Trodat-TR-4916

  319.00 ฿

  Trodat-TR-4916 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 10 x 70 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 50 มม.

  Trodat-TR-4917

  295.00 ฿

  Trodat-TR-4917 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 10 x 50 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  15 x 75 มม.

  Trodat-TR-4918

  399.00 ฿

  Trodat-TR-4918 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 15 x 75 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 82 มม.

  Trodat-TR-4925

  450.00 ฿

  Trodat-TR-4925 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 82 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 75 มม.

  Trodat-TR-4926

  659.00 ฿

  Trodat-TR-4926 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 38 x 75 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 60 มม.

  Trodat-TR-4927

  649.00 ฿

  Trodat-TR-4927 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 60 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  33 x 60 มม.

  Trodat-TR-4928

  545.00 ฿

  Trodat-TR-4928 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 33 x 60 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด