ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)Trodat

แบบพกพา

ตรายางหมึกในตัว Trodat

แบบพกพา

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat แบบพกพา จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน ติดตัวไปได้ทุกที่
ทั้งยังมีมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ปลอดภัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องใช้งาน

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 60 รายการ

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411BK  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411BK ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีดำ

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411BL  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411BL ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีน้ำเงิน

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411R  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411R ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีแดง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411GY  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411GY ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเทา

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411OR  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411OR ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีส้ม

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411GR  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411GR ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเขียว

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411PU  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411PU ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีม่วง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411Y  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411Y ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเหลือง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412BK  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412BK ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีดำ

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412BL  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412BL ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีน้ำเงิน

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412R  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412R ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีแดง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412GY  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412GY ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเทา

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412OR  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412OR ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีส้ม

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412GR  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412GR ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเขียว

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412PU  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412PU ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีม่วง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412Y  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412Y ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเหลือง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 22 x 58 mm
  Out of stock

  Trodat-TR-9413BK  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9413BK ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีดำ

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 22 x 58 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4

 • 22 x 58 mm
  Out of stock

  Trodat-TR-9413BS  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9413BS ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีฟ้า

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 22 x 58 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4

 • 22 x 58 mm
  Out of stock

  Trodat-TR-9413R  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9413R ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีแดง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 22 x 58 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4

 • 22 x 58 mm
  Out of stock

  Trodat-TR-9413GY  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9413GY ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเทา

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 22 x 58 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4