หลักเกณฑ์การทำตรายาง ตราปั๊ม หรือตราประทับบริษัท

การทำตรายาง ตราปั๊ม หรือตราประทับบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งโลโก้ โลโก้ร่วมกับชื่อบริษัท ตามแต่จะออกแบบ แต่ก็มีข้อกำหนดที่ควรระวังในการจัดทำตรายางบริษัทด้วย ต้องไม่มีสัญลักษณ์หรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและกระทรวงของราชการต่างๆ [...]