ประโยชน์ของตรายางที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษา

ตรายางเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่คุณครูสามารถใช้ในห้องเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้โดยที่ประโยชน์ของตรายางในด้านการศึกษานั้นมีมากกว่าแค่การทำเครื่องหมายการบ้าน โดยประโยชน์ของตรายางโดยคร่าวๆมีดังนี้ ใช้ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน กระตุ้นนักเรียนให้มีสมาธิ และสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้หลายวิธี เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ ซึ่งช่วยให้ครูบรรลุเป้าหมายและมอบวิธีการที่สนุกสนาน ใช้เป็นระบบรางวัลเพื่อทำเครื่องหมายผลงานที่โดดเด่นและยกย่องนักเรียนสำหรับความพยายามและความสำเร็จของพวกเขา นักเรียนจะชื่นชอบการแสดงภาพความสำเร็จของตนเอง ใช้เพื่อทำเครื่องหมายงานพิเศษ [...]

2022-12-20T17:04:46+07:00

ตรายางมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร?

ตรายางถูกใช้ในห้องเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสนุกสนาน การทำเครื่องหมายในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียน โดยบทบาทที่สำคัญหลักๆมีดังนี้ สามารถใช้ได้หลายอย่างตั้งแต่การให้คะแนนและการให้ข้อเสนอแนะไปจนถึงการจัดระเบียบบันทึก ตรายางสามารถให้ความรู้สึกเป็นระเบียบและโครงสร้างของห้องเรียน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความคาดหวังและสามารถติดตามผลงานได้ นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเวลา เนื่องจากเป็นวิธีที่เร็วและมีประสิทธิภาพ ในการให้คะแนนเอกสารจำนวนมากกว่าการเขียนความคิดเห็นเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก [...]

2022-12-16T14:28:18+07:00
Go to Top