ตัวอย่างรูปแบบของตรายางแบบกำหนดเอง

ตรายางโลโก้: มีประโยชน์สำหรับการสร้างความน่าจดจำและเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ตรายางวันที่: เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายบนเอกสารที่มีวันที่ครบกำหนด ตรายางชื่อหรือลายเซ็น : เป็นวิธีที่ง่ายและช่วยประหยัดเวลาในการปั๊มเอกสารในกรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก ตรายางตัวเลข: มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบกระดาษและเรียงลำดับรายการอื่น ๆ [...]