ประโยชน์ของตรายางที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษา

ตรายางเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่คุณครูสามารถใช้ในห้องเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้โดยที่ประโยชน์ของตรายางในด้านการศึกษานั้นมีมากกว่าแค่การทำเครื่องหมายการบ้าน โดยประโยชน์ของตรายางโดยคร่าวๆมีดังนี้ ใช้ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน กระตุ้นนักเรียนให้มีสมาธิ และสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้หลายวิธี เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ ซึ่งช่วยให้ครูบรรลุเป้าหมายและมอบวิธีการที่สนุกสนาน ใช้เป็นระบบรางวัลเพื่อทำเครื่องหมายผลงานที่โดดเด่นและยกย่องนักเรียนสำหรับความพยายามและความสำเร็จของพวกเขา นักเรียนจะชื่นชอบการแสดงภาพความสำเร็จของตนเอง ใช้เพื่อทำเครื่องหมายงานพิเศษ [...]