ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของตรายาง

ตรายางอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตและมีโอกาสเกิดของเสีย ต่อไปนี้เป็นวิธีที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากตรายางได้: เลือกตรายางที่ทำจากวัสดุที่ยั่งยืนหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: วัสดุที่ใช้ทำตรายางมีหลากหลาย เช่น ซิลิโคน โฟโตโพลิเมอร์ และอะคริลิกใส วัสดุเหล่านี้บางชนิดอาจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าวัสดุอื่นๆ ตัวอย่างเช่น [...]