Home/น้ำหมึกปั๊มผ้า

น้ำหมึกปั๊มผ้า

น้ำหมึกแห้งเร็วพิมพ์ผ้า

สำหรับตรายางหมึกในตัวแบบแฟลชและแบบตลับพลิก

เราสามารถออกแบบข้อมูลส่วนตัว,บริษัทหรือองค์กรของท่านให้สามารถประทับได้อย่างชัดเจนบนผ้าต่างๆ
ทำให้ท่านสามารถประหยัดเวลาจากการทำงานซ้ำๆ โดยใช้ตรายางประทับผ้าร่วมกับการใช้น้ำหมึกประทับผ้า
โดยเฉพาะของเราได้ นอกจากรอยประทับจะชัดเจน สวยงาม และ ดูเป็นมืออาชีพแล้ว
ตรายางและน้ำหมึกเฉพาะผ้าของเรายังเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปอีกด้วย

นอกจากน้ำหมึกตรายางสำหรับปั๊มผ้าเรายังมีด้ามตรายางที่ใช้ร่วมกับน้ำหมึกได้อย่างดีทั้งหมึกในตัวแบบแฟลชและหมึกในตัวแบบแบบตลับพลิก