Home/ตรายาง วัน/เดือน/ปี

ตรายางวันที่รูปแบบต่างๆ

ตรายาง Trodat วันที่รูปแบบต่างๆ

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางวันที่เป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายาง Trodat วันที่รูปแบบต่างๆ ทั้งแบบน้ำหมึกในตัวแบบตลับพลิกและแบบไม่มีน้ำหมึกในตัว จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่ดี มีความทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และ ยังได้ภาพจากการประทับที่คมชัด อ่านง่าย แล้วท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก