Home/ตรายางแฟนซีหมึกในตัว

ตรายางแฟนซีหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลชแฟนซี

ด้ามสีโปร่งใส แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อ
สารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ชนิดด้ามสปริงกด
ชนิดสีโปร่งใส แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยอดนิยม เรามีหลายสีสันให้ท่านเลือกใช้ตลอดเวลา

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 31 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  10 x 26 มม.

  KT 21 รุ่นการ์ตูนสัตว์ประหลาดน่ารัก
  ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนสัตว์ประหลาด สีแดง

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 26 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 26 มม.

  KT 21 รุ่นการ์ตูนสัตว์ประหลาดน่ารัก
  ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนสัตว์ประหลาด สีแดง

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 26 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 26 มม.

  KT 21 รุ่นการ์ตูนสัตว์ประหลาดน่ารัก
  ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนสัตว์ประหลาด สีแดง

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 26 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 26 มม.

  KT 21 รุ่นการ์ตูนสัตว์ประหลาดน่ารัก
  ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนสัตว์ประหลาด สีแดง

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 26 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 45 มม.

  HF 1345 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนหมีแพนด้าสีขาว
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 45 มม.
  Out of stock

  HF 1345 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนนกฮูกสีชมพู
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 45 มม.
  Out of stock

  HF 1345 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนนกฮูกสีฟ้า
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 45 มม.
  Out of stock

  HF 1345 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  แบบการ์ตูนสุนัขสีเหลือง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ Blue Unicorn(สีเหลือง)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ Blue Unicorn(สีฟ้า)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ Trojan Horse(สีฟ้า)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ De-Lovely(สีฟ้า)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ Green Dinosaur(สีเขียว)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ Moon Rabbit(สีชมพู)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ De-Lovely(สีชมพู)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13 x 33 มม.

  WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  Water Float Series -แบบ Cute Piglets(สีชมพู)
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13x 43 มม.

  GD 1343 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีแดงโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13x 43 มม.

  GD 1343 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีดำโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13x 43 มม.

  GD 1343 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีชมพูโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  13x 43 มม.

  GD 1343 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีน้ำเงินโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด