Home/ตรายางสะสมแต้ม/ตรายางสะสมแต้ม-ด้ามตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

ตรายางสะสมแต้มแบบหมึกในตัวแบบตลับพลิก

ด้ามตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก
ชนิดวงกลมสำหรับประทับตราในบัตรสะสมแต้ม

ถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ทำโครงการสะสมแต้มสำหรับลูกค้าที่มาซื้อซ้ำบ่อยๆหรือลูกค้าประจำ และ
ท่านต้องการกระตุ้นให้เกิดมีการซื้อหรือใช้บริการซ้ำ การที่จะทำให้กระบวนการนี้ดูเป็นทางการและสามารถ
จัดการได้ง่ายๆ ก็คือใช้การประทับตราสัญลักษณ์ลงในช่องสะสมจำนวนครั้งการซื้อสินค้าหรือใช้บริการลงบน
การ์ดลูกค้าซื้อบ่อยหรือลูกค้าประจำ น่าจะเป็นเพียงวิธีเดียวที่ง่ายและประหยัดมากในขณะเดียวกันก็ดูเป็นมือ
อาชีพด้วย มันยังเป็นการทำให้แน่ใจว่าโครงการการให้รางวัลจากการใช้หรือซื้อซ้ำนี้จะไม่ถูกเบี้ยว
เรามีตรายางสำหรับใช้ประทับลงบนการ์ดสะสมแต้มอยู่หลายอย่างด้วยกัน ทั้งที่ประทับบนการ์ดผิวมัน และ ที่
ประทับบนการ์ดผิวไม่มันแยกกันต่างหาก ท่านเพียงต้องซื้อน้ำหมึกที่ใช้สำหรับเมื่อต้องการประทับบนวัสดุผิว
มันที่ใช้กับตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิกให้ตรงกันเพิ่มขึ้นเท่านั้น
ที่ Rubber Stamp Globe เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นแหล่งของตรายางทั้งหมดที่ท่านต้องการใช้ทั้งในงาน
ส่วนตัวและในงานด้านอาชีพของท่าน เราจะมีความสุขมากเลยถ้าหากได้มีโอกาสตอบคำถามต่างๆที่ท่านมี
เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเกี่ยวกับสินค้าใดๆที่เราเสนอไปหรือบริการออกแบบเฉพาะที่ท่านต้องการ

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 4 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  12 x 12 มม.

  Trodat-TR-4612

  260.00 ฿

  Trodat-TR-4912 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 12 x 12 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  19 x 19 มม.

  Trodat-TR-46019 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :19 x 19 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  12 x 12 มม.

  Shiny R-512 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 12 x 12 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • WES-SC-10 วงกลม
  Wes SC-10 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 10 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2