Home/น้ำหมึกปั๊มพลาสติกและวัสดุผิวมัน เกรดอุตสาหกรรม

น้ำหมึกปั๊มพลาสติกและวัสดุผิวมัน เกรดอุตสาหกรรม

น้ำหมึกเกรดอุตสาหกรรม

สำหรับปั๊มพลาสติกและวัสดุผิวมัน

เราสามารถออกแบบข้อมูลส่วนตัว,บริษัทหรือองค์กรของท่านให้สามารถประทับได้อย่างชัดเจนบนพลาสติก,
โลหะ หรือ วัสดุผิวหน้าไม่มีรูพรุน ทำให้ท่านสามารถประหยัดเวลาจากการทำงานซ้ำๆ โดยใช้ตรายางประทับ
ร่วมกับกรใช้น้ำหมึกประทับบนพลาสติก,โลหะ หรือ วัสดุผิวหน้าไม่มีรูพรุนโดยเฉพาะของเราได้ นอกจากรอย
ประทับจะชัดเจน สวยงาม และดูเป็นมืออาชีพแล้ว ตรายางและน้ำหมึกเฉพาะพลาสติก,โลหะ หรือ วัสดุ
ผิวหน้าไม่มีรูพรุนของเรายังเป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไปอีกด้วย

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว