• ข้อความของท่าน
  20 x 20 มม.

  BRASS 20 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :20 x 20 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 40 มม.

  BRASS 3040 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 45 มม.

  BRASS 3045 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 38 มม.

  BRASS 38 Round

  458.00 ฿

  BRASS 38 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 38 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 40 มม.

  BRASS 40 Round

  479.00 ฿

  BRASS 40 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  BRASS 42 Round

  500.00 ฿

  BRASS 42 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  45 x 45 มม.

  BRASS 45 Round

  549.00 ฿

  BRASS 45 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 45 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 27 มม.

  GD 1027 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดชมพูโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 27 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 27 มม.

  GD 1027 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีดำโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 27 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 27 มม.

  GD 1027 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีน้ำเงินโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 27 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 27 มม.

  GD 1027 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีแดงโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 27 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 27 มม.

  GD 1027 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ด้ามสปริงกดสีแดงโปร่งใส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :10 x 27 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

Go to Top