• 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411BK  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411BK ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีดำ

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411BL  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411BL ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีน้ำเงิน

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411GR  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411GR ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเขียว

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411GY  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411GY ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเทา

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411OR  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411OR ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีส้ม

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411PU  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411PU ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีม่วง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411R  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411R ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีแดง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 14 x 37 mm

  Trodat-TR-9411Y  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9411Y ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเหลือง

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 14 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412BK  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412BK ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีดำ

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412BL  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412BL ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีน้ำเงิน

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412GR  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412GR ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเขียว

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 18 x 47 mm

  Trodat-TR-9412GY  ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
  Trodat-TR-9412GY ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

  สีด้ามตรายาง; สีเทา

  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

Go to Top