• ข้อความของท่าน
  22 x 55 มม.

  HA 2255 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 55 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 67 มม.

  HA 2267 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 67 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 78 มม.

  HA 2278 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 78 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • 18 x 47 mm

  Pocket Flash Stamps-1847
  Pocket Flash Stamps-1847 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  สีด้ามตรายาง: คละสี
  รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ขนาดพื้นที่ประทับ: 18 x 47 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • ข้อความของท่าน
  25 x 82 มม.

  Shiny S-833 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 82 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 58 มม.

  Shiny S-844 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 58 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 70 มม.

  Shiny S-845 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 70 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 50 มม.

  TH 2550 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 50 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 65 มม.

  TH 2565 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :25 x 65 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 58 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-3913

  263.00 ฿

  Trodat-TR-3913 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 58 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 58 มม.

  Trodat-TR-4913

  310.00 ฿

  Trodat-TR-4913 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 58 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 58 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-4913P2 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 58 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

Go to Top