Trodat-TR-4750 EN สี่เหลี่ยมผืนผ้า / วันที่

499.00 ฿

Trodat-TR-4750 EN  สี่เหลี่ยมผืนผ้า / วันที่
Trodat-TR-4750 EN ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดพื้นที่ประทับ: 24 x 41 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4

ราคารวม :

คำอธิบาย

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า/วันที่ จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทน
ทานมีอายุการใช้งานยาวนานและยังได้ภาพที่ประทับก็คมชัดอ่านง่ายแล้ว ท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ปรับแต่ง ขยาย

Stamp Preview
41 mm.
24 mm.
Zoom Level :
Make As Large As Possible :  
Black
Free
Black
Free
Blue
Free
Red
Free
ENTER CUSTOM TEXT BELOWSelect FontFont SizeJustificationStyle

ลักษณะ

ขอบ

ระยะห่างบรรทัด

อัพโหลดรูปภาพ

หมายเหตุ

Go to Top