ATU-4 แป้นหมึกแห้งเร็ว TAT

1,965.00 ฿

ATU-4 แป้นหมึกแห้งเร็ว TAT(ไม่มีน้ำหมึก)
ใช้กับน้ำหมึกแห้งเร็วเชื้อโซลเว้นท์ STP,STSP,STM,STSM
STG และ STSG โดยใช้ร่วมกับตรายางแบบธรรมดา
ขนาดแท่นประทับ: 87 x 143 มม.

ราคารวม :

คำอธิบาย

เมื่อท่านมองหาแป้นหมึกที่ดี ท่านก็คงอยากได้แป้นหมึกที่แข็งแรงกว่าแป้นหมึกทั่วไปโดยเฉลี่ย ใช้งานได้
สมบูรณ์แบบเมื่อต้องประทับลงบนผิวหน้าวัสดุที่มันเงาหรือไม่มีรูพรุน เช่น พลาสติก โลหะ ภาพถ่าย หรือ
ซองบรรจุอาหาร TAT Quick Dry stamp pads คือแป้นหมึกที่ถูกออกแบบสำหรับงานที่แป้นหมึกมาตรฐาน
ที่ใช้กันทั่วไปไม่สามารถทำได้ มันมีมาตรฐานสูงและใช้งานได้ทนทานยาวนาน เชื่อถือได้แท้จริง

Go to Top