BCF-4/4-500 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกสะสะแต้ม
นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

จำนวนพิมพ์ 500 ใบ