Trodat-TR-1117 : วันที่ 4มม + 12 ข้อความ

220.00 ฿

Trodat-TR-1117 : วันที่ 4มม + 12 ข้อความ

 

สีด้ามตรายาง:
รูปพื้นที่ประทับ:
ขนาดพื้นที่ประทับ:

ราคารวม :

คำอธิบาย

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat แบบประกอบมันขึ้นมาด้วยตนเอง จะทำให้ท่านนอกจากสนุกกับการประกอบมันขึ้นมา
แล้วท่านยังได้ใช้ตรายางที่มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ประหยัดเวลาด้วย

Go to Top