Trodat-TR-6005 : ชุดอักษรอังกฤษ 5 มม

375.00 ฿

Trodat-TR-6005 : ชุดอักษรภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร  5 มม
ประกอบตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ ทั้งหมด 125 ชิ้น
สามารถใช้ได้กับ
Trodat-TR-4911 : TYPO ประดิษฐ์อักษร
Trodat-TR-4912 : TYPO ประดิษฐ์อักษร
Trodat-TR-4913 : TYPO ประดิษฐ์อักษร
Trodat-TR-9411 : Pocket TYPO ประดิษฐ์อักษร
Trodat-TR-9412 : Pocket TYPO ประดิษฐ์อักษร

 

ราคารวม :

คำอธิบาย

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat แบบประกอบมันขึ้นมาด้วยตนเอง จะทำให้ท่านนอกจากสนุกกับการประกอบมันขึ้นมา
แล้วท่านยังได้ใช้ตรายางที่มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ประหยัดเวลาด้วย

Go to Top