WES-S-3355 สี่เหลี่ยมผืนผ้า

330.00 ฿

WES-S-3355
Wes-S-3355 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 33 x 55 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 6

ราคารวม :

คำอธิบาย

ถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือให้สามารถทำการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสำคัญได้อย่างกระชับและชัดเจน
ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิกรุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรา Wes เป็นตัวเลือกที่ท่านทำการออกแบบสิ่งที่ท่าน
ต้องการสื่อสารได้อย่างที่ใจท่านต้องการ

ปรับแต่ง ขยาย

Stamp Preview
55 mm.
33 mm.
Zoom Level :
Make As Large As Possible :  
Black
Free
Black
Free
Blue
Free
Red
Free
ENTER CUSTOM TEXT BELOWSelect FontFont SizeJustificationStyle

ลักษณะ

ขอบ

ระยะห่างบรรทัด

อัพโหลดรูปภาพ

หมายเหตุ

Go to Top