Home/สินค้า/สินค้างานแกะสลัก/แผ่นโลมาร์กเคลือบเงาเรซิ่น

แผ่นโลมาร์กเคลือบเงาเรซิ่น

แผ่นโลมาร์กเคลือบเงาเรซิ่น

การใช้ป้ายแกะสลักเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานกับยังสามารถสื่อสารข่าวสารที่ต้องการได้หลากหลาย รวมทั้งยังสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีงามขององค์กรหรือสถานประกอบการ แสดงความเป็นมืออาชีพ ทุกครั้งที่มันผ่านไปให้ลูกค้าหรือบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้พบเห็น

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 8 รายการ