Home/สินค้า/สินค้างานแกะสลัก/แม่พิมพ์ดันนูนโลหะ แกะสลักด้วย CNC

แม่พิมพ์ดันนูนโลหะ แกะสลักด้วย CNC

แม่พิมพ์ดันนูนโลหะ แกะสลัก

ตราประทับนูนเป็นวิธีในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ดีเยี่ยม ด้วยการใช้แม่พิมพ์ดันนูน ท่านจะได้พลังเดียวกับการประทับแต่ได้การผนึกบนกระดาษแทนที่จะได้รอยประทับเป็นน้ำหมึก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนำเสนอความชัดเจน,ตัวอักษรและภาพที่เป็นมืออาชีพ, บนกระดาษเอกสารต่างๆ ด้วยเครื่องมือประทับนูนแบบพกพาและดูน่าเชื่อถือนี้ จะทำให้ภาพลักษณ์เป็นมืออาชีพในทุกๆการใช้งาน

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 6 รายการ